12 09/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - TP. HCM

Tên công trình: Công ty cổ phần dược phẩm Phương Đông

Địa điểm: KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Sơn epoxy dày 2mm

Diện tích : 5.000 m2

    

Bình luận của bạn