06 06/2016

CÔNG TY TNHH GIÀY VĨNH NGHĨA - BÌNH DƯƠNG

Tên công trình: Công ty TNHH Giày Vĩnh Nghĩa

Địa điểm: 5 ấp Phú Hòa, X. Hòa Lợi, H. Bến Cát,Bình Dương

Sơn epoxy nhà xưởng sản xuất

Diện tích: 15.000 m2

              

 Văn phòng

Cầu thang 

Bình luận của bạn